El Consell ratifica el pla de desescalada dissenyat per Igualtat per als centres d’infància i adolescència i persones amb diversitat funcional

El Ple del Consell ha ratificat les resolucions de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per les quals es regula el procés d’desescalada i de transició a la nova normalitat després de l’estat d’alarma per la COVID-19, en els recursos, instal·lacions i serveis dels sectors d’infància i adolescència, i de diversitat funcional i salut mental.

Les dues resolucions s’han treballat amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i s’han elaborat tenint en compte les directrius establertes per les autoritats sanitàries per preservar la salut i el benestar de les persones usuàries, així com de les treballadores i els treballadors dels centres.

Respecte a les mesures de seguretat i higiene les resolucions ratificades pel Ple de Consell estableixen que els centres d’atenció diürna, recursos vivencials i serveis ambulatoris, tant d’infància com de diversitat funcional, han de complir, en tot moment, les obligacions de prevenció de riscos laborals establertes en la legislació vigent en cada fase de el pla, tant amb caràcter general com de manera específica, per a prevenir el contagi per la COVID-19.

Així mateix, la disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball es modificaran, en la mesura necessària, per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre les persones treballadores, i d’aquestes respecte a les usuàries. Quan no sigui possible, per raó de l’activitat, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció previst en cada fase per al tipus de servei de què es tracti.

S’estableix també tenir en compte les mesures prescrites en cada moment per evitar el contacte de les persones amb diagnòstic de COVID-19, amb símptomes compatibles amb el coronavirus o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada d’ COVID-19, amb altres treballadores o usuàries.

Pel que fa a la neteja i desinfecció de les instal·lacions, s’acorda que es farà amb la freqüència i les condicions estipulades en cada fase per als centres sociosanitaris o els llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. Es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.

Equips de treball

En la planificació de la transició a les diferents fases, els centres i serveis, tant d’atenció a la infància i adolescència com els destinats a persones amb diversitat funcional i salut mental, començaran a prendre les mesures establertes en el pla en funció de la fase de procés de desescalada vigent en l’àmbit territorial en què se situï el centre o servei.

S’estableix, així mateix, que els centres i serveis comptaran, excepte indicació contrària, amb aquells efectius que haguessin estat reassignats, i que es reincorporaran als seus llocs ordinaris, adaptant els horaris d’atenció, sempre que sigui possible, a les necessitats de conciliació de les treballadores i els treballadors, tenint en compte la vigència de la suspensió de l’activitat dels centres educatius.

Queden exceptuades de la incorporació a l’atenció presencial les persones amb pluripatologies per a les que el contagi per COVID-19 pugui suposar un greu risc. També queden exceptuades les dones embarassades. En aquests casos s’adaptarà el lloc de treball a unes funcions que no requereixin atenció a el públic o a funcions de treball telemàtic.

Visites de familiars

D’acord a les resolucions de la conselleria ratificades pel Ple de Consell, s’estableixen les mesures concretes per reprendre l’atenció i les visites en els centres i serveis de manera esglaonada, tenint en compte totes les mesures i recomanacions sanitàries.

Pel que fa a les visites, l’equip directiu de cada recurs serà l’encarregat de programar les visites que seran, amb cita prèvia, i atenent un màxim diari de l’20 per cent de les persones residents.

La resolució estableix que el nombre de visitants no podran ser superior a tres persones, que accediran a la visita d’un en un, exceptuant que tots convisquin en la mateixa casa. Es mantindrà la distància de seguretat de dos metres, amb mascareta i desinfectándose el calçat i les mans amb solució hidroalcohòlica, i, a més, se’ls prendrà la temperatura abans d’entrar, restringint el seu accés si té o supera els 37,5 graus.

Les visites es realitzaran en espais habilitats per a tal fi, que preferiblement estaran a l’aire lliure, i amb la supervisió de personal tècnic de centre. Així mateix, es deixarà un mínim de 15 minuts entre una i una altra per a la correcta neteja, desinfecció i ventilació d’espais.

 

 

 

 

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: