El Consell declara d’interès general les sol·licituds d’accés a la informació pública relacionades amb la COVID-19

El Ple del Consell, a proposta de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, ha declarat d’interès general la tramitació d’aquelles sol·licituds d’accés a informació pública relacionades amb l’actual crisi sanitària o amb l’acció de l’administració com a conseqüència de la COVID-19

L’aplicació del principi de transparència de l’activitat pública se situa entre les prioritats de l’acció de Govern valencià. En una situació de crisi com la que ha provocat la pandèmia de la COVID-19, la transparència garanteix el dret a la informació de la ciutadania i la rendició de comptes.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma, estableix que, com a norma general, se suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic .

Aquest decret preveu la possibilitat de suspensió en cada procediment concret i de forma motivada; per tant serà cada direcció general qui tindrà potestat per actuar, però el Consell ha volgut mostrar el seu posicionament marcant un criteri general a l’respecte.

Tramitació durant l’estat d’alarma

En el marc de l’estat d’alarma, en tot moment, les conselleries han seguit tramitat les sol·licituds d’accés a la informació pública, així com ha seguit funcionant el procediment telemàtic accessible de el portal GVA Oberta, i el Consell de Transparència ha continuat resolent reclamacions.

Per tant, malgrat aquesta suspensió automàtica a conseqüència de l’estat d’alarma, s’ha assegurat també la necessària rendició de comptes i el dret de les ciutadanes i ciutadans a accedir a la informació pública, alhora que s’ha garantit la finalitat de l’ estat d’alarma i s’han evitat perjudicis a les persones afectades.

Ara, es dóna un pas més per reforçar aquest dret a la informació pública i la rendició de comptes, donant la màxima seguretat jurídica als òrgans que el tramiten i resolen les reclamacions.

El dret d’accés a la informació pública es vincula a principis de transparència, que protegeix l’interès de la ciutadania a conèixer en tot moment allò que fan les administracions públiques, i que cobra especial rellevància en les situacions excepcionals que vivim i en relació a les actuacions desplegades davant de la crisi sanitària mundial de la COVID-19.

Inforamció i Foto: Generalitat Valenciana

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: