El Consell autoritza la creació de les societats valencianes Fira Alacant i Fira València

El Ple del Consell ha aprovat un Decret llei pel qual autoritza la creació de les societats mercantils Societat Valenciana Fira València S.A. i Societat Valenciana Fira Alacant S.A, la creació de la qual està prevista als articles 2.3.b) i 156 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Totes dues tindran personalitat jurídica de naturalesa privada. També les dues societats es regiran pels seus estatuts, per l’ordenament jurídic privat i la seva legislació específica, sens perjudici del que estableix aquest Decret llei i la resta de normes de dret públic que els siguin aplicables. El conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran sempre naturalesa privada.

Tant la Societat Fira València com la Societat Fira Alacant tenen com a objecte promocionar, programar, crear, controlar i coordinar les fires comercials autoritzades i declarades internacionals, d’acord amb allò previst a la normativa vigent, així com les fires comercials oficials, de caràcter local , provincial, autonòmic o nacional.

A més, poden dur a terme altres activitats que contribueixin a la defensa, el suport o el foment del comerç, la indústria o el turisme, així com les manifestacions culturals o d’oci, o que siguin d’utilitat per al desenvolupament de les finalitats indicades.

A causa d’això, poden acollir, promocionar i organitzar, per exemple, activitats com reunions, congressos, convencions, conferències, exposicions o qualsevol esdeveniment que puguin fer en l’àmbit industrial, comercial, turístic, cultural i d’oci, inclosa la cessió o lloguer a tercers de les instal·lacions i els serveis per a la seva celebració.

Subrogació de la titularitat del deute

Aquest decret culmina el procés -iniciat pel Decret llei 7/2017, de 29 de desembre, del Consell- pel qual s’habiliten els procediments i autoritzacions necessàries per a la subrogació de la titularitat del deute financer de la Fira Mostrari Internacional de València i de la Institució Firal Alacantina (IFA) i el seu procés de reestructuració.

D’aquesta manera es procedeix a donar una solució per a la regularització dels comptes creditors generats a favor de la Generalitat per l’import subrogat, en aplicació dels articles 5 i 7 del decret llei esmentat, respectivament, de manera que aquests comptes creditors, que reflecteixen en gran part lesforç econòmic realitzat per la Generalitat en aquest àmbit, no constitueixin un obstacle per a la reestructuració de les institucions firals.

En aquest sentit, una vegada subrogat el deute financer, formalitzat en el cas de Fira València la mutació demanial externa dels béns afectes a l’activitat firal, (juntament amb la subrogació de la Generalitat en la posició de l’Ajuntament de València com a administració concedent, mitjançant l’Acord de la Junta de Govern Local de 26 de febrer del 2021 i Resolució de 7 d’abril del 2021, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic), i complert el compromís d’IFA de posar a disposició de la Generalitat els seus béns immobles per al pagament d’una part del deute que manté amb aquest, mitjançant acord del seu Patronat, de l’1 d’abril del 2019, és possible constatar la consecució d’un reequilibri a les contraprestacions realitzades per les parts implicades.

Tot això permet a totes les parts, institucions firals i Generalitat, culminar el procés amb la creació de segles societats mercantils públiques que assumeixin el paper de les actuals institucions firals.

Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: