La Universitat d’Alacant garanteix el campus com a espai segur per fer exàmens presencials

En línia amb l’acord entre la Conselleria de Sanitat, la Conselleria d’Universitats i totes les universitats valencianes, la Universitat d’Alacant va arrencar de manera presencial la convocatòria d’exàmens C2 dimarts passat, dia 11 de gener i que continuarà fins al dia 28. Aquest acord és conseqüència d’un altre anterior entre el Govern i les comunitats autònomes, i compta amb la conformitat de la CRUE. Per tant, afecta tot el sistema universitari espanyol.

La Universitat d’Alacant és un espai segur, tant per a la docència com per a la realització d’exàmens i per garantir-ho, a més de les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries, ha establert altres mesures complementàries per extremar les precaucions, com els auxiliars covid , que assistiran als membres de la comunitat universitària per al millor compliment del protocol cóvid ​​i la IPRL-26. A més, es garantirà la renovació d’aire tant mitjançant ventilació natural com mitjançant sistemes mecànics de ventilació de què disposen les aules.

Davant la possible aparició d’incidències per Covid-19, la institució acadèmica ha previst un protocol d’actuació detallat per resoldre’ls del que es va informar a la comunitat universitària divendres passat, dia 7 de gener.

En cas que una o un estudiant hagi rebut diagnòstic positiu per covid-19, haurà de guardar l’aïllament que durarà almenys 7 dies des de l’inici dels símptomes, sempre que estigui almenys 3 dies sense símptomes. A més, fins als 10 posteriors a l’inici de símptomes o data de diagnòstic ha d’extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials, utilitzant de manera constant la mascareta”, segons estableix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (https:// coronavirus.san.gva.es/és/positiu). A més, si heu estat en contacte amb altres persones de la Universitat, ho heu de comunicar a la persona referent còvid del seu centre (facultat o Escola Politècnica). Podeu consultar aquí: https://sp.ua.es/es/webs/imagenes/formacion-e-informacion/informacion/covid/funciones-20referentes-20covid.jpg.

Si per guardar la quarantena (o incórrer en qualsevol absència justificada per una altra causa justa) no us és possible assistir presencialment a l’examen, podreu sol·licitar la realització d’un examen d’incidències, com preveu l’article 10.2 del Reglament per a l’avaluació dels aprenentatges de la Universitat d’Alacant: Les modificacions individuals de les dates d’una prova d’avaluació s’hauran d’acordar entre l’alumnat interessat i el Departament responsable de l’assignatura quan concorri una causa justa que impedeixi a l’alumnat acudir a la prova d’avaluació a la data oficialment prevista. En qualsevol cas, a cada assignatura s’establirà una única data alternativa per a tot l’alumnat a qui sigui acceptada la convocatòria d’incidències”.

Aquesta sol·licitud es realitzarà mitjançant un escrit dirigit al departament responsable de l’assignatura indicant el nom del professor o professora responsable i l’assignatura de què es vol sol·licitar l’ajornament. Aquest escrit es presentarà mitjançant l’aplicació UACloud/eAdministració/Instància Genèrica del campus virtual de la Universitat d’Alacant, i s’haurà d’adjuntar al justificant que acrediti el diagnòstic de positiu per Covid-19. El departament (o el/la docent responsable) es posarà en contacte amb l’estudiant o estudianta per indicar-li la nova data de realització. La modalitat de lexamen dincidències serà igualment presencial.

Si, a causa de la saturació del sistema sanitari, l’estudiant o estudianta no disposa d’un document justificatiu del seu diagnòstic en el moment de realitzar la sol·licitud, podrà lliurar-lo al professor o professora responsable de l’assignatura com a molt tard el dia de la celebració del examen dincidències. En cas de no fer-ho, la seva qualificació serà “no presentada”.

A més, des del rectorat es recomana que la data de lexamen dincidència sigui, com a mínim, 10 dies naturals posteriors a la data de lexamen oficial. Si la data del nou examen és dins del període oficial d’exàmens, cal comprovar que no hi hagi solapament horari amb cap altre examen que afecti els estudiants.

Des de la institució acadèmica es recorda que, tal com han establert les autoritats sanitàries, “tenir contacte estret amb un positiu no és causa d’aïllament, ni requereix guardar quarantena, excepte si no es té la pauta completa de vacunació o s’està a situació immunodeprimida”. Per tant, no sacceptaran sol·licituds dexamen dincidències en casos de contactes estrets amb positius.

Si qui dóna positiu és el professor o professora, el departament arbitrarà les mesures necessàries perquè lexamen tingui lloc en la mateixa data i hora prevista en el calendari, encarregant-se altres docents de la seva vigilància. Si no és possible, es comunicarà a l’alumnat la necessitat de canviar la data de l’examen, cercant un dia alternatiu que no coincideixi amb altres exàmens.

Informació i Foto: Universitat Alacant

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: