La Universitat d’Alacant aprova un nou reglament del Comitè d’Ètica de la Investigació

El Comitè d’Ètica de la Investigació de la Universitat d’Alacant (CEIUA) ha presentat un nou reglament amb l’objectiu d’aprofundir en els valors d’ètica i responsabilitat social que la Universitat ha inclòs al seu darrer Pla Estratègic aprovat al Consell de Govern celebrat el passat 31 de març del 2022.

Aquest CEIUA, creat el 2007 a la UA, té la funció principal de donar resposta a les necessitats que es plantegin respecte de la investigació científica desenvolupada en el seu àmbit. En aquest sentit, aquest òrgan vetlla per la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i el medi ambient, i pel respecte dels principis i els compromisos bioètics assumits per la comunitat científica i els Estatuts de la Universitat.

Tal com explica el vicerector de Recerca i president del CEIUA Juan Mora “des dels comitès d´ètica d´entitats científiques hem de treballar pel compliment de valors ètics i de responsabilitat social en matèria de recerca biomèdica, experimentació animal i protecció de dades, així com per la seguretat dels investigadors i investigadores”. Pel que fa al nou reglament, Mora afegeix que “el seu objectiu és regular les funcions i el règim de funcionament del CEIUA, com a òrgan col·legiat de la UA amb subjecció a la normativa vigent en matèria d’experimentació animal, investigació biomèdica, protecció de dades i prevenció riscos laborals. Així mateix, la seva finalitat és avaluar des del punt de vista ètic les activitats de recerca, desenvolupament o innovació tecnològica que es duen a terme a la UA”.

Actualment, la normativa estableix que els projectes que impliquin aspectes de recerca en éssers humans, mostres biològiques d’origen humà, experimentació animal, etc., no només han de complir els requisits determinats en cada cas per la legislació vigent, sinó que també han de comptar amb lautorització expressa emesa pel Comitè dÈtica de la seva institució. En aquests moments, el CEIUA és lòrgan habilitat per la Conselleria dAgricultura, Pesca i Alimentació, i els seus protocols i formularis estan adaptats a la legislació vigent.

En matèria d’experimentació animal, el CEIUA s’ha anat adaptant a les exigències de la normativa espanyola sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics, a les normes bàsiques aplicables per a la creació dels comitès ètics de benestar animal i la normativa sobre la cura dels animals, a la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici. Així mateix, la Universitat d’Alacant està subscrit a l’acord de la Comissió COSCE (Confederació de Societats Científiques d’Espanya) sobre l’Ús d’Animals en Investigació Científica.

D’altra banda, la legislació en matèria de protecció de dades personals afecta projectes de recerca que impliquin l’ús de mostres biològiques d’origen humà, la interacció amb éssers humans i intervencions socials ètiques com estudis de tipus comportamental, observacional, treballs de camp i arqueològics, entrevistes, qüestionaris i similars o ús de dades personals. Així, el Comitè dÈtica compta amb un expert de la Delegació de Protecció de Dades de la UA.

Finalment, el CEIUA garanteix la seguretat dels investigadors i investigadores en aquells projectes que poguessin suposar algun risc per a la salut o la de la comunitat universitària. Per això, a més d’integrar com a membre del Comitè un representant del Servei de Prevenció, informa aquest servei dels projectes que han de ser autoritzats o tenir un seguiment d’acord amb la llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Codi de Bones Pràctiques

El Comitè d’Ètica de la Investigació de la Universitat d’Alacant també ha aprovat un Codi de Bones Pràctiques a la Investigació, document que estableix els principis generals que han de prevaler en les activitats científiques realitzades a la UA. Aquest codi, complementari i no substitutiu de les normes legals existents, s’ha desenvolupat tenint en compte els principis ètics establerts per la UA al seu Codi Ètic aprovat el 2019, els ODS marcats per l’ONU a la seva Agenda 2030, el Codi Europeu de Conducta per a la Integritat a la Investigació, ia la Codi de Conducta per a la Contractació dels Investigadors establert a la Carta Europea dels Investigadors.

De fet, explica el vicerector de Recerca, “el Codi de Bones Pràctiques a la Recerca és un dels documents necessaris exigits per a la propera reacreditació del segell d’Excel·lència en Recursos Humans de Recerca (HRS4R). Aquesta acreditació distingeix de manera oficial l’esforç de la UA a l’hora d’adoptar una sèrie de bones pràctiques en matèria de contractació d’investigadors i el foment de la carrera investigadora, juntament amb la promoció d’entorns científics enriquidors.

El Codi de Bones Pràctiques a la Investigació de la UA s’aplica a totes les disciplines i estableix les responsabilitats de totes les persones que realitzen investigacions a la UA o en nom seu, ja siguin personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, estudiants o personal amb llocs o càrrecs honoraris, així com el personal aliè que realitzi activitats científiques en aquesta institució.

Informació i Foto: Universitat Alacant

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: