La Generalitat i la FVMP constitueixen la comissió de seguiment per gestionar l’acord marc sobre tributs, taxes i multes municipals

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro, han mantingut aquest dimecres una reunió de treball per procedir a la constitució de la comissió de seguiment de l’conveni marc de col·laboració entre la Generalitat i la FVMP sobre l’embargament dels ingressos de dret públic que es produeixin fora de l’àmbit de competència de cada un dels municipis de la Comunitat Valenciana.

El passat mes de juny, el Ple de Consell va autoritzar la subscripció de conveni de col·laboració entre aquestes institucions, pel qual s’establia un termini màxim de tres mesos per a la formació de la comissió de seguiment que ha d’assegurar una correcta execució de la mateixa, així com dictar les instruccions necessàries per millorar el seu funcionament i la coordinació amb les entitats locals.

“Amb la constitució d’aquesta comissió donem un pas a el front per fer realitat aquesta col·laboració”, ha apuntat a l’respecte el conseller d’Hisenda, Vicent Soler.

Per part de la Generalitat, també han participat en la reunió el secretari autonòmic d’Hisenda, Francesc Gamero, i la directora general de l’Agència Tributària Valenciana (AVT), Sonia Díaz. Per part de la FVMP han estat presents a la reunió el president de l’entitat, Rubén Alfaro i el secretari general, Vicent Gil.

Tal com ha assenyalat la directora de l’Agència Tributària, Sonia Diaz, “aquest acord estableix un marc de col·laboració perquè l’administració de la Generalitat pugui executar els embargaments per deutes corresponents a ingressos de dret públic que tinguin pendents els municipis que lliurement decideixin sumar-se a l’conveni i que pertanyin a ciutadans de fora dels seus respectius àmbits de competència territorial, el que fins al moment els impedia reclamar el seu cobrament “.

És a dir, facilitarà el cobrament de tributs, taxes o multes impagades o qualsevol altre deute municipal que tingui pendents tots els ciutadans i ciutadanes en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, ja que fins ara les entitats locals no podien reclamar-les si pertanyien a residents de fora de la seva respectiva localitat.

La comissió de seguiment comptarà així amb una composició paritària de 8 persones i es divideix en 4 representants de l’AVT i 4 representants de les entitats locals.

D’una banda, tenim als membres designats pel Consell Rector de l’AVT, que són Sonia Díaz, Inmaculada Domínguez, David Duato i Francisco Javier Casas. D’altra banda, als designats per la FVMP, que són Vicent Gil, Lourdes Pou, Julia Colomer i Pablo Ruíz.

Entre les funcions d’aquest organisme està supervisar l’execució de l’conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les activitats convingudes. També informar les parts dels retards i incidències que es puguin presentar durant l’execució de l’conveni i proposar les corresponents actualitzacions o modificacions en les anualitats derivades de retard.

Per al conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, “la recaptació per part de l’ATV de deutes que els municipis tinguin pendent permetrà que tots els ciutadans i ciutadanes, amb independència del seu lloc de residència, compleixin amb les seves responsabilitats fiscals i amb les normes municipals i, a més, que els diners reverteixi en millores per a cada municipi “.

Així, ha assenyalat que “la col·laboració en aquesta direcció garanteix la igualtat de la ciutadania i reforçar la seguretat jurídica, perquè la justícia fiscal implica que totes les persones, resideixin on resideixin, siguin tractades per igual”, ha subratllat el titular d’Hisenda abans de reiterar que “aquesta mesura contribueix a més a la construcció d’una administració pública moderna que presti serveis a la ciutadania amb eficiència, equitat i transparència”.

En aquest sentit, des de la Generalitat es advoca, tal com ha apuntat, per la “igualtat de tracte i justícia contributiva que permeti assegurar la millora contínua en la prestació de servei públic en un context d’equilibri pressupostari per incentivar i fomentar la capacitat productiva i desenvolupament econòmic de la nostra Comunitat “.

El conseller Soler defensa que el “municipalisme que defensa la Generalitat és molt important i amb aquest conveni guanyem tots i totes”. “Guanya la Generalitat a l’comptar amb un instrument eficaç, guanyen els municipis perquè faran caixa amb diners que abans perdien i guanya la ciutadania perquè hi ha igualtat de condicions”, ha matisat.

Conveni marc entre Generalitat i FVMP

Les entitats locals podran adherir-se voluntàriament i a títol individual a aquest conveni marc de col·laboració amb l’ATV i, com a titular de la competència recaptadora, decidir lliurement què deutes remet a l’ATV per a la seva gestió recaptadora. A l’efecte de el present conveni s’entén com a entitat local tant els municipis com els consorcis, les províncies, les mancomunitats, així com les àrees metropolitanes legalment inscrites.

En concret, l’Agència Tributària serà l’encarregada d’autoritzar les diligències d’embargament a realitzar fora de l’àmbit d’actuació territorial de la respectiva entitat local; ordenar l’aixecament d’embargaments i resoldre els recursos de reposició interposats contra els actes de gestió recaptatòria.

Mesures de millora en la gestió recaptatòria en via executiva

A més, a través d’aquest conveni les parts es comprometen a impulsar l’ús comú de plataformes de teleadministració, amb la deguda compatibilitat tècnica i funcional entre les plataformes i sistemes, així com a la cessió, transferència o compartició dels sistemes, aplicacions o programari utilitzats per millorar l’eficàcia i rapidesa de l’procés, evitar duplicitats i augmentar la garantia jurídica.

Igualment, es busca impulsar l’ús de la signatura electrònica i dels serveis associats a la mateixa com el pagament dels tributs a través del certificat digital per facilitar als ciutadans i ciutadanes el pagament i gestió d’aquests, a el temps que es redueix el ús de paper amb una major garantia jurídica i major sostenibilitat.

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: