La Diputació de Valencia aprova un Pla Antifrau i s’implica al nivell més alt en la lluita contra la corrupció

La Diputació de València ha aprovat hui dimarts en sessió plenària, un Pla de Mesures Antifrau que té com a objectiu previndre, detectar, corregir i perseguir possibles processos fraudulents i conflictes d’interessos i implica la corporació “al nivell més alt” en la lluita contra la corrupció. Esta és una de les principals conclusions de l’informe del secretari, que destaca la “integritat institucional” de la Diputació en el marc del pla estatal de Resiliència i els fons Next Generation, així com en qualsevol dels processos tramitats des de l’ens provincial.

Els grups amb representació en la Diputació han recolzat de manera unànime el document basat en l’acord sobre la lluita contra el frau aprovat en l’anterior sessió plenària, publicat en la web i el portal de transparència de la institució sobre la base dels valors d’integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa en l’exercici de la funció pública. El pla serà ara remés al Servei Nacional de Coordinació Antifrau.

En el seu informe, el secretari posa en valor “el compromís de tota l’organització amb la cultura de la integritat”, posant com a exemples el codi de conducta per a empleats públics que anteposa principis com l’austeritat, responsabilitat, honradesa i respecte a la igualtat entre homes i dones, així com l’adhesió dels alts càrrecs al Codi de Bon Govern de la Generalitat i el desenvolupament d’un sistema eficaç de control intern, en el qual exercixen un paper fonamental els habilitats nacionals.

Comité Antifrau

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, creat per a donar resposta a la crisi de la Covid i del qual pot resultar executora la Diputació al costat de la resta d’ens públics, l’àrea provincial de Transparència ha avaluat el risc de frau en la Diputació i ha dissenyat una sèrie de mesures concretes, en col·laboració amb els serveis d’Intervenció, Contractació i Formació.

Per a assegurar l’aplicació i seguiment d’estes mesures, el primer pas és la creació d’un Comité Antifrau, amb una composició eminentment tècnica i l’obligació de col·laborar de tots els serveis de la institució. Tindran molt en compte indicadors com la bandera roja, que obliga els responsables a romandre vigilants; el conflicte d’interessos aparent o real; la corrupció activa o passiva; el frau en qualsevol dels seus graus i en general tot tipus d’irregularitat que puga detectar-se a través dels mecanismes de control intern.

Els caps de servei de Presidència, Transparència i Contractació, els responsables en la gestió dels fons europeus, i els habilitats nacionals, secretari, interventor i tresorera, formaran part d’este comité que avaluarà periòdicament el risc de frau; sensibilitzarà i instruirà al personal de la Diputació en la matèria; establirà protocols per a gestionar els conflictes d’interessos; obrirà expedients informatius davant qualsevol sospita; assistirà als organismes encarregats de recuperar imports indegudament obtinguts; i donarà a conéixer el canal de denúncies tant intern com extern.

Mesures concretes

El pla de la Diputació de València establix mesures concretes en tots els eixos del cicle antifrau. Començant per la prevenció, s’incorporen accions formatives com a cursos i seminaris sobre corrupció amb la finalitat de detectar pràctiques poc ètiques; es presenta com a obligatòria la declaració d’absència de conflicte d’interessos per al personal que redacte plecs i bases de licitacions i convocatòries; i s’incorpora un codi de conducta per a tots els empleats públics, amb l’objectivitat, neutralitat i honradesa com a principis bàsics.

La detecció es basa en la implantació d’un sistema de control intern eficaç i en el seguiment de les eines disponibles en matèria de prevenció. El control intern està garantit amb el reconeixement de Presidència a la funció interventora i un nou Pla d’Acció impulsat pel president Gaspar en el qual es dona resposta a les “recomanacions d’aquells que més saben”, com es referix el màxim responsable provincial als habilitats nacionals.

Pel que fa a la correcció, el seguiment de la possible acció fraudulenta portarà aparellada una avaluació que ha de determinar l’evidència del frau i la immediata suspensió del procediment notificant-la a les autoritats interessades i els organismes implicats. És responsabilitat del Comité Antifrau recopilar tota la informació d’una presumpta irregularitat, revisar exhaustivament la incidència, determinar si és sistèmica o puntual, retirar els projectes afectats i recuperar els fons dels quals un tercer s’haja apropiat de manera indeguda.

En últim lloc, la persecució del frau s’estructura en canals de denúncia interns, perquè qualsevol persona de la institució que sospite d’un fet fraudulent puga comunicar-lo al comité responsable; i externs, basats en protocols de col·laboració amb la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude i la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

El document de mesures antifrau aprovat al ple de juliol “no és un instrument estàtic”, tal com apunten des del departament de Transparència, sinó un pla que “ha d’estar viu, adaptant-se a situacions circumstancials en cada context”, la qual cosa pot generar contínues revisions i actualitzacions.

Informació i Foto: Diputació de Valencia

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: