La Conselleria de Sanitat regula la mobilitat de les treballadores víctimes de violència de gènere a través d’un protocol

Informació i Foto: http://www.gva.es

Les treballadores en situació de violència de gènere podran sol·licitar la mobilitat de centre de treball a aquell que resulti més adequat per a la seva protecció o per rebre l’atenció integral, sigui en la mateixa o en diferent localitat, fins i tot d’una altra comunitat autònoma, de la qual venia prestant els seus serveis.

Així ho ha anunciat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, després de la signatura del protocol a la taula sectorial. El protocol té com a objectiu regular el procediment de mobilitat per raó de violència de gènere de les empleades públiques la gestió és competència de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública independentment de la seva relació jurídica o situació administrativa.

Carmen Montón ha destacat el compromís de la Conselleria en la lluita contra la violència de gènere. “Els nostres centres han de ser” espais segurs i lliures de violència de gènere “també per a les treballadores que la pateixen. El protocol que presentem respon a la nostra implicació d’una de les mesures que s’estableixen en el Pla d’Igualtat”, ha afirmat la consellera .

Aquesta mesura es contempla en el I Pla d’Igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que estableix diferents mesures de sensibilització, detecció precoç, prevenció i protecció de les dones en situació de violència de gènere. D’aquesta manera, el protocol d’actuació garanteix l’agilitat en el canvi de lloc de treball, la confidencialitat durant la carrera administrativa, i el compromís de minimitzar els efectes que tot això produeix en les dones, mantenint les condicions retributives de la treballadora

Al costat de la sol·licitud de mobilitat es podrà sol·licitar, entre altres mesures, la reducció de jornada, la reordenació del temps de treball o l’adaptació del lloc quan sigui necessària per a la seva intervenció psicosocial o per atendre adequadament les necessitats derivades de la seva situació familiar.

Durant tot el procediment s’ha de protegir la seva intimitat, especialment les seves dades personals, les dels seus familiars i els de qualsevol persona que estigui sota la seva guarda o custòdia.

Per assegurar l’agilitat de la gestió, el canvi de lloc es resoldrà en el termini màxim de quinze dies des de l’entrada de la sol·licitud que es pot realitzar de forma presencial o online. La presentació en línia de la sol·licitud de mobilitat evitarà la revictimització de la dona, fent innecessària la seva presència física a la iniciació del procediment.

La dona s’incorporarà al nou lloc en tres dies si el lloc és a la mateixa localitat o dins d’un mes si és en una localitat diferent a partir que se li comuniqui el seu canvi de destinació.

Així mateix, el protocol contempla el trasllat dels que tinguin al seu càrrec sota la seva pàtria potestat, tutela o guarda amb fins d’adopció o acolliment, a una menor o una persona amb discapacitat que tingui la condició de maltractament per violència de gènere, en aquells supòsits en què la situació de la víctima aconselli un canvi de localitat de la residència familiar.

Aquest protocol entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, s’aplicarà als procediments iniciats en els quals no hagi recaigut resolució expressa.

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: