Convocatoria de la junta general d’accionistes del Llevant

Informació i Foto: www. levanteud.com

Per acord del Consell d’Administració, es convoca als Srs. Accionistes de l’Entitat, “Llevant UD, Societat Anònima Esportiva” a Junta General Ordinària, a celebrar al GRAN SALÓ de l’Hotel NH CENTER, situat a València, carrer Ricardo Micó, nº 1, el dia 18 de desembre d’enguany a les 19 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria, si cal, el dia 19 de Desembre de 2.017 a les 19 hores, per tractar els assumptes que es comprenen en el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Comptes de Pèrdues i Guanys, i Memòria). Informe de Gestió i Informe d’Auditoria i proposta d’aplicació de resultats del “Llevant, U., Societat Anònima Esportiva”, tot això corresponent a l’exercici econòmic de 2.016 / 2.017, així com la gestió dels seus administradors.

SEGON.- Examen i aprovació, si escau, del Pressupost d’Ingressos i Despeses per a l’exercici econòmic de 2.017 / 2.018.

TERCER.- Aprovació de l’acta i, si escau, designació d’interventors.

Es posa en coneixement dels Srs. Accionistes el dret que els correspon d’obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que són sotmesos a l’aprovació de la Junta General, inclosos l’informe de gestió i l’informe dels Auditors de Comptes; així com demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents.

Igualment es posa en coneixement dels Srs. Accionistes que, segons l’article 11 dels Estatuts de la Societat, per assistir a la Junta caldrà ser titular de 10 accions. Per tal d’obtenir aquest mínim podran els accionistes amb menor titularitat agrupar designant a un d’ells per representació i assistència, bastant per a això la comunicació escrita acreditada amb anterioritat a la constitució de la Junta.

A València, a disset de novembre de dos mil disset. EL SECRETARI DEL CONSELL D’ADMINISTRACION, Jorge Francisco Lucas Diranzo.

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: