Política Territorial subvenciona l’elaboració i modernització d’instruments urbanístics a municipis de fins a 20.000 habitants

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha convocat ajudes per a la modernització i transparència de l’planejament urbanístic vigent de municipis de la Comunitat Valenciana de fins a 20.000 habitants, així com per a l’elaboració d’instruments de planejament de minimització d’impactes territorials, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La Conselleria destinarà un total de 250.000 euros a l’elaboració de textos consolidats de planejament general i la seva digitalització. En aquest sentit, cada consistori podrà optar a una subvenció màxima de 18.000 euros.

Quant als planejaments de minimització d’impactes territorials també per a Ajuntaments de menys de 20.000 habitants, l’import global de la subvenció convocada per la Conselleria ascendeix a 500.000 euros i poden acollir-se a aquest procediment, els habitatges totalment finalitzades abans de l’20 d’agost de 2014.

Modernització i transparència de l’planejament urbanístic

Un dels requisits per poder ser beneficiari dels ajuts per a la modernització i transparència de l’planejament urbanístic, és que l’ajuntament sol·licitant disposi d’un planejament que hagi estat desenvolupat a el menys per cinc instruments urbanístics i que hagi estat modificat al menys en cinc ocasions.

Per a l’elaboració d’el text consolidat, el contingut ha d’incloure el planejament general, les seves modificacions i homologacions posteriors i el planejament de desenvolupament, s’utilitzarà la base cartogràfica que serveixi de fonament per a la representació gràfica de les determinacions de el document consolidat de planejament municipal.

Minimització d’impactes territorials

Pel que fa a les ajudes per a l’elaboració d’instruments de planejament de minimització d’impactes territorials destinades als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb població de fins a 20.000 habitants, la Direcció General d’Urbanisme de concedir les ajudes en funció de el nombre d’habitatges existents en cada nucli .

L’import màxim serà per a la redacció de l’PEMIT de nuclis irregulars entre 3 i 10 habitatges, 10.000 euros; per a nuclis irregulars de fins a 30 habitatges, 15.000 euros, i per a nuclis irregulars de fins a 50 habitatges, 18.000 euros. Es podrà concedir fins a tres 3 Ajuts com a màxim per Ajuntament.

Com ha explicat el conseller Arcadi Espanya, “la figura de la minimització d’impactes territorials pretén implementar una sèrie d’obres mínimes que evitin o disminueixin els efectes perniciosos que sobre el territori i el medi ambient produeixen o han produït els habitatges implantades irregularment en sòl no urbanitzable, amb especial preocupació sobre els abocaments incontrolats que es produeixen en els aqüífers “.

La minimització té com a objectiu la regularització d’aquests habitatges a través de la figura dels plans especials de minimització d’impactes territorials (PEMIT), prevista a la TRLOTUP, els quals han de ser dissenyats i proposats pels ajuntaments dels municipis on s’ubiquen.

Les sol·licituds es presentaran en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’aquesta convocatòria en el DOGV, mitjançant tràmit electrònic, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https: sede.gva.es), apartat ‘serveis on-line’,

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: