La Generalitat aprova els plans generals de Rafelcofer i Rugat

La Comissió Territorial d’Urbanisme de València ha aprovat els plans generals dels municipis de Rafelcofer i de Rugat que suposaran un nou model territorial per a les dues localitats.

A Rafelcofer, les previsions del planejament actual es trobaven superades i el model urbà proposat defineix un model compacte que proporciona una vora definida al sud i est del nucli de població. D’aquesta manera, configura la façana urbana, defineix els límits i integra les vistes des de les principals vies de comunicació, a més, es procura configurar la vora urbana amb zones verdes o vials perimetrals enjardinats.

El Pla General (PG) de Rafelcofer incorpora les classificacions vigents de sòl urbà i la qualificació del sòl no urbanitzable comú. Així mateix, consolida els dos nuclis urbans existents i omple els buits interurbans per millorar la imatge i el paisatge del municipi, amb un nombre màxim de tres plantes a tot el nucli urbà i per als nous desenvolupaments.

Al PG es defineixen cinc àrees de repartiment que comprenen cadascuna de les unitats d’execució amb els seus elements adscrits, de manera que es permet ajustar els creixements i aconseguir l’obtenció de dues infraestructures bàsiques.

El sòl no urbanitzable es distingeix entre comú (21,48%) i protegit (61,14%), amb les categories següents: agrícola, lleres, cementiri, forestal, paisatge, reserva comunicacions viàries, risc inundació, vies pecuàries i comunicacions viàries .

Respecte de la inclusió de la perspectiva de gènere al planejament urbanístic, s’ha actualitzat l’informe d’impacte de gènere i s’han incorporat a les normes criteris per a un urbanisme més inclusiu.

Rugat

Pel que fa al PG de Rugat, els objectius proposats són establir un model de desenvolupament sostenible, ordenar i protegir el territori natural, ordenar el sòl urbà existent i regular-ne el creixement de manera integrada, i preservar els valors culturals, arqueològics i etnològics.

El model territorial proposat respon a un model de creixement compacte, que es completa al voltant del nucli primigeni, on els vials perimetrals, sobre els quals es recolzen els espais dotacionals, compleixen el màxim creixement del sòl construïble.

Al PG no es planteja un sector específic d’ús industrial, sinó la compatibilitat als sectors de sòl urbanitzable residencial de la tolerància a l’ús magatzem o industrial, a causa de l’escassa rellevància que ocupa l’activitat industrial al municipi.

Així mateix, el Pla General de Rugat preveu una població potencial de 566 habitants, amb una capacitat de creixement residencial de 130 a 151 vivendes.

El Pla General disposa de tres unitats d’execució a sòl urbà (Molinet, Nord i Xocaina) i un únic sector de sòl urbanitzable (L’Horta), adscrivint diferents elements de la xarxa primària, les condicions concretes de desenvolupament de cada àmbit de les quals s’especifiquen a les fitxes de gestió incloses a les Normes Urbanístiques.

Respecte de l’habitatge protegit, es destina a sòl urbanitzable un trenta per cent de l’edificabilitat residencial ia sòl urbà un deu per cent de l’edificabilitat residencial.

En tots dos casos, la comissió territorial ha decidit suspendre l’aprovació definitiva dels respectius Catàlegs de Proteccions del PG, fins que s’esmenen els condicionants indicats als informes de la Directora Territorial d’Educació, Cultura i Esports de València en matèria de patrimoni cultural.

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: