El Consell impulsa la posada en marxa de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori amb la propera aprovació dels Estatuts

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya, ha destacat que “amb la propera aprovació dels Estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció de el Territori s’articula l’organització i funcionament d’aquest organisme, i es pot iniciar el procés de adhesions dels ajuntaments que així ho decideixin en el ple municipal “.

El Govern valencià té previst aprovar en la propera reunió plenària dels Estatuts aquest organisme autònom de la Generalitat, adscrit a la Conselleria de Política Territorial que, amb seu a Elx, s’encarregarà de vetllar per la protecció de l’sòl no urbanitzable i el respecte a la legalitat urbanística.

Pel conseller, “és fonamental treballar en la reordenació territorial per protegir el nostre entorn i establir criteris orientatius per ajudar les administracions, propietaris i professionals a adoptar mesures que disminueixin l’impacte mediambiental ocasionat per assentaments residencials en sòl no urbanitzable”.

En aquest sentit ha recordat que l’Agència Valenciana de Protecció de l’Territori “serà l’instrument per exercir la potestat administrativa en matèria de disciplina urbanística i poder generar seguretat jurídica davant herències de propietats o per dur a terme actuacions en els habitatges, per exemple”.

L’objectiu de l’Agència és “la protecció de terra rural, entès com un recurs natural escàs, limitat i no renovable, des de la perspectiva que la mesura de protecció més efectiva és la prevenció, mitjançant la inspecció territorial, per evitar tant la irreversibilitat o consolidació de construccions alegals com la creació d’una falsa confiança en la ciutadania “, ha assenyalat el conseller.

A més, ha afegit que un cop sigui aprovat el marc organitzatiu de l’Agència es permetrà la tramitació dels procediments de minimització de l’impacte territorial dels habitatges que no tinguin títol jurídic habilitant individual o col·lectiu. La minimització és un instrument indispensable per a la conservació del territori, ja que la seva finalitat és disminuir o pal·liar els efectes negatius que produeixen els habitatges construïts il·legalment al sòl rural.

Segons estableixen els estatuts, els òrgans directius de l’Agència seran el Consell de Direcció, que és l’òrgan col·legiat de planificació, direcció i control de l’activitat de l’organisme, i la Direcció Gerència. En el Consell de Direcció, que estarà presidit per la secretària autonòmica competent en matèria de territori i urbanisme de la Generalitat, estaran representats els ajuntaments adherits, la Generalitat, i les tres diputacions provincials.

La incorporació d’un municipi l’Agència requerirà d’un acord d’adhesió de el ple municipal adoptat per majoria absoluta, que haurà de ser confirmat per la direcció-gerència de l’Agència i publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’acord d’adhesió tindrà una vigència de quinze anys i es podrà prorrogar.

La Direcció Gerència serà l’òrgan executiu, de gestió ordinària de l’organisme i la persona titular serà nomenada i cessada per Decret de Consell, a proposta de l’conseller de Política Territorial. La Direcció Gerència proposarà un Pla Plurianual de Gestió i un programa anual d’actuació que serà aprovat pel Consell de Direcció, que inclourà el Pla d’Inspecció Urbanística.

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: