Punts aprovats per la Junta General Ordinària d’Accionistes del Valencia CF

La Junta General Ordinària d’Accionistes del València CF, celebrada aquest dijous 16 de desembre de 2021 a València, ha aprovat els punts següents de l’Ordre del Dia:

1. Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis al Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu), així com l’Informe de Gestió de la Societat i del grup consolidat, corresponents a lexercici 2020/2021, així com la gestió del Consell dAdministració durant aquest període i proposta daplicació de resultats de lexercici.

2. Reelecció de Consellers.

3. Reelecció d’Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a lexercici 2021/2022.

4. Augment de la xifra del capital social de la Societat per un import de 12.980.298 Euros, fins a la quantitat de 34.571.874 Euros, per compensació de crèdits, a través de l’emissió i la posada en circulació de 2.163.383 noves accions ordinàries nominatives, numerades correlativament de la 3.598.597 a la 5.761.979, ambdues inclusivament, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb un valor nominal de 6 Euros cadascuna, i una prima d’emissió global de 30.287.362 euros, equivalent a 14 euros per acció; sense dret de preferència, dacord amb larticle 304 de la Llei de Societats de Capital; i consegüent modificació estatutària de larticle 5 dels Estatuts Socials.

5. Augment de la xifra del capital social de la Societat per import de 24.519.336 Euros, fins a la quantitat de 59.091.210 Euros, amb càrrec a aportacions dineràries, a través de l’emissió i la posada en circulació de 4.086.556 noves accions ordinàries nominatives, numerades correlativament de la 5.761.980 a la 9.848.535, ambdues inclusivament, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb un valor nominal de 6 Euros cadascuna, i una prima d’emissió global de 57.211.784 euros, equivalent a 14 euros per acció; amb dret de preferència, dacord amb larticle 304 de la Llei de Societats de Capital; i consegüent modificació estatutària de larticle 5 dels Estatuts Socials. De conformitat amb allò previst a l’article 311 de la Llei de Societats de Capital, es preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta de l’augment de capital, de manera que, si aquest no fos subscrit íntegrament, la quantia de l’augment de capital quedarà limitada al valor nominal de les accions efectivament subscrites i desemborsades dins del corresponent període de subscripció, quedant sense efecte quant a la resta. Delegació de facultats al Consell d’Administració de la Societat per a l’execució de l’acord.

Informació i Foto: Valencia CF

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: