Mulet (Compromís): “El PSOE vol tornar a prohibir la crema de rostolls, cosa que complicarà l’activitat al món agrari”

El portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha lamentat que el PSOE hagi optat per truncar la transició assenyada en el tractament de les restes vegetals procedents de les podes agrícoles i opti per la interpretació més restrictiva restrictiva possible i advoqui per la total prohibició de la crema de restes de poda, una pràctica habitual i necessària al món rural que no és possible modificar de la nit al dia.

Així, els socialistes han presentat una esmena per desvirtuar la llei que arriba del Congrés per a la gestió de la Política Agrària Comuna i tornar-los a considerar com si es tractés d’un residu més, cosa que implica la seva valorització, tractaments previs i dipòsit en abocadors, prohibint la seva crema i permetent-la en casos molt excepcionals de contaminació, per evitar la propagació de plagues o prevenció d’incendis, cosa que suposa segons el parer del portaveu de Compromís, Carles Mulet, “un veritable cop als agricultors i al sector agrícola de bona part de autonomies, que no disposa de mitjans per fer-ho, implica un cost d’adquisició de trituradores o pagament de lloguers i comportarà una dinàmica d’ineficiència o deixadesa d’activitats com la poda que és beneficiosa per als arbres i la seva producció, ja que contribueix a més a frenar incendis, com ho fa la mateixa activitat agrícola”.

Per això el representant valencianista ha censurat que “el PSOE modifiqui el text aprovat al Congrés al Senat, precisament quan introduïa una novetat que consideràvem positiva i corregia el que disposa la Llei de Canvi Climàtic com reclamava el sector primari per poder tornar a sancionar a l’agricultor. És especialment lamentable la seva postura, quan constantment es tanquen en banda a utilitzar el Senat per modificar qualsevol normativa que ja ha estat debatuda al Congrés. Esperem que rectifiquin i retirin aquesta barbaritat. Però si no ho fan, confiem també que la resta de grups votaran contra aquesta mesura, ja que aquest despropòsit no compta amb el consens necessari, ni s’adopta en el millor moment per al sector, ja que només podran complir-la els grans terratinents ”.

Va ser a nivell autonòmic on organismes com la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica valenciana van emetre notes interpretatives permissives, davant de la passivitat i caos generada pel Ministeri. El representant valencià ha exigit el manteniment dʻaquesta pràctica que facilita el manteniment suposa un mosaic excepcional que produeix aliments, evita incendis i el deteriorament del medi i que el ministeri entengui la impossibilitat de portar aquest tipus de maquinària pesada a zones de minifundis o abancalaments muntanyosos .

Aquesta és lʼesmena socialista:

El GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (GPS), a l’empara del que preveu l’article 107 del Reglament del Senat, formula la següent esmena a la disposició final onzena.

ESMENA De modificació.

Es proposa la modificació de l’apartat dos de la disposició final onzena amb la redacció següent:

Dos. Es modifica la redacció de l’article 27, que queda redactat de la manera següent:

«Article 27. Eliminació de residus.

1. Les autoritats competents, en els seus àmbits respectius, s’asseguraran que, quan no es dugui a terme la valorització segons el que disposa l’article 24, els residus siguin objecte d’operacions d’eliminació segures adoptant les mesures que garanteixin la protecció de la salut humana i el medi ambient.

2. Els residus hauran de ser sotmesos a tractament previ al seu dipòsit en abocador conforme al que estableixi la normativa aplicable que reguli aquest tractament.

3. Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats a l’entorn agrari o silvícola. No obstant això, sense perjudici del que preveu la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes, i com a aplicació de l’excepció de l’article 3.2.e), només es pot permetre la crema de residus vegetals generats a l’entorn agrari o silvícola quan comptin amb la corresponent autorització de l’òrgan competent, bé per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament motivant adequadament que no hi ha altres mitjans per evitar la propagació de plagues, bé amb l’objecte de prevenir els incendis quan justificadament no es pot accedir per a la seva retirada i posterior gestió.

Els residus vegetals generats a l’entorn agrari o silvícola que no quedin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei d’acord amb l’article 3.2.e) s’han de gestionar d’acord amb el que preveu aquesta llei, especialment la jerarquia de residus, prioritzant-ne el reciclatge mitjançant el tractament biològic de la matèria orgànica.

4. S’hauran de destinar a eliminació aquells residus que continguin o estiguin contaminats amb qualsevol substància inclosa a l’annex IV del Reglament Europeu (UE) 2019/1021 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre contaminants orgànics persistents ( COP), en concentracions superiors a les establertes a l’esmentat annex, quan no s’hagin pogut valoritzar mitjançant operacions de tractament que garanteixin la destrucció o transformació irreversible del contingut del COP, i no és possible el reciclatge d’aquests residus mentre contingui el COP.»

Informació i Foto: Compromis

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: