L’Ajuntament de Borriana obre el calendari fiscal del 2022 en període voluntari

Del 15 de març al 6 de juny el període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Aquest mes de març comença el calendari de pagament de tributs municipals per a l’exercici 2022 a Borriana. L’Ajuntament ha fixat el calendari del contribuent amb el període de cobrament dels padrons fiscals per a aquest any que es desenvoluparà d’acord amb allò establert.

D’aquesta manera, del 15 de març al 6 de juny es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

Dins del període de pagament esmentat en voluntària, les persones contribuents podran efectuar els abonaments tots els dies hàbils a qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural San José, Caixabank, Banco Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA) i Banc Sabadell.

Prèviament, s’haurà de presentar a les dites entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l’Ajuntament de Burriana, que serà remès al domicili de la persona contribuent, sense que l’enviament suposi notificació de la liquidació, o podrà ser recollit al Servei Municipal de Recaptació , ubicat a la planta baixa de l’Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins el període indicat, l’Ajuntament aplicarà una bonificació de l’1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s’iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costos i despeses que s’originin.

Per als rebuts domiciliats, dins el període indicat, l’Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst serà el 28 de març i el segon càrrec el 27 maig, aplicant-se al segon una bonificació de l’1% per domiciliació .

En aquest sentit, la regidora d’Hisenda, Cristina Rius, ha destacat que cada any són més els contribuents que domicilien els rebuts, i poden beneficiar-se d’aquesta bonificació. De fet, en taxes urbanes, s’ha incrementat gairebé un 10% l’import de quota domiciliada en aquests darrers 5 anys, passant d’un 61,50% a un 70,48% del padró que, sumat al de l’impost de vehicles, suposa un cost màxim de 31.160 euros per a les arques municipals.

Congelació de taxes

L´edil d´Hisenda ha recordat que l´any 2022 va començar amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a empreses de Borriana, perquè l´equip de govern va decidir mantenir les ordenances fiscals per “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania davant la crisi”.

Així, a Borriana, el 2022 no s’augmenta cap dels tipus impositius, com el de l’ICIO, l’IBI o el de vehicles, a més de mantenir sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals, com el de la gestió de residus o diferents espais culturals i esportius, i es conserven els beneficis fiscals i bonificacions aprovats en els darrers exercicis.

De fet, ha manifestat Cristina Rius, “ja hem aplicat aquests darrers anys els beneficis fiscals que hem cregut justos, sota criteris de capacitat econòmica. Hem equiparat totes les bonificacions de famílies monoparentals a què tenien les famílies nombroses, així com exempcions en la taxa de gestió de residus a les famílies que perceben prestacions d’emergència social en concepte de subministraments bàsics energètics”.

També, segons ha indicat, “hem implantat noves bonificacions amb criteris de protecció del medi ambient com les de vehicles híbrids i elèctrics, amb més d´un centenar de beneficiaris”.

Tot i això per al 2022, ha apuntat la responsable d’Hisenda, cal tenir en compte l’increment del 7,6% de l’IPC que afecta, sobretot, els grans contractes de serveis ia tota la despesa corrent municipal, i assumir l’augment del 17% pel cost de la gestió dels residus, de més de 438.000 euros que decidim no repercutir en els ciutadans, com a mesura extraordinària dajuda per la covid-19.

Informació i Foto: Ajuntament de Borriana

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: