La Generalitat i l’INE col·laboren per comprovar l’empadronament a la Comunitat Valenciana de les persones que figuren d’alta en el SIP

El Ple de el Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a la comprovació periòdica de la residència que figura a la base padronal de les persones que consten d’alta al sistema d’Informació Poblacional (SIP) com empadronats a la Comunitat Valenciana.

Es tracta d’una actualització normativa de l’conveni subscrit el juliol de 2014 entre l’INE i la Generalitat per a la comprovació de la residència que figura a la base padronal de les persones que consten d’alta en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP), com empadronades al Comunitat Valenciana, per exigència de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de l’Sector Públic.

Segons el contingut de l’conveni, l’INE realitza dues creus anuals amb la base de dades que rep de el Sistema d’Informació Poblacional (juny i desembre), per a la comprovació de la residència a la Comunitat Valenciana de les persones que consten d’alta en SIP com empadronades.

D’acord amb la clàusula cinquena, el compliment i desenvolupament dels compromisos adquirits en el mateix no generarà contraprestació econòmica entre les parts ni generarà despesa per a cap de les institucions signants.

Segons la clàusula sisena, la vigència de l’conveni és de quatre anys, prorrogable per acord entre les parts per un període únic de quatre anys més.

adaptació normativa

La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic de el sector públic, estableix l’obligatorietat d’adaptació al que estableix la mateixa de tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculades o dependents.

Així mateix, el text de el nou conveni s’adapta també a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a l’Reglament (EU) 2019/676.

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: