Justícia aprova l’ordre que regula els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i socioculturals i locals d’oci

La Comissió d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Justícia i Interior, ha aprovat l’ordre per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, les activitats recreatives, les activitats socioculturals i els establiments públics per a l’any 2024, inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i la seva normativa de desplegament.

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha destacat la importància que “hi hagi una ordenació raonable sobre les activitats dedicades a l’oci, ja que formen part d’un sector econòmic que dóna feina a moltes persones, perquè siguin compatibles amb el degut respecte al dret al descans dels veïns dels locals on es desenvolupen aquestes activitats i espectacles”.

Elisa Núñez ha demanat als ajuntaments “el màxim rigor i col·laboració en el marc de les seves competències”, perquè també “hi juguen un paper molt important, especialment en el tema de les terrasses i en aquells espectacles que se celebren a la via pública”.

Competències dels ajuntaments

La competència per a la determinació dels horaris de les terrasses correspondrà als respectius ajuntaments. En aquest sentit, les terrasses en via pública autoritzades als establiments tindran un horari màxim delimitat per l’horari oficial d’obertura i tancament del local de què depenguin.

A més, segons la normativa, amb caràcter excepcional els ajuntaments podran, per a tot el terme municipal o per a zones concretes, autoritzar l’ampliació en una hora més l’horari general establert en aquesta ordre quan per les peculiaritats de les poblacions, festes locals o patronals, afluència turística, condicions d’insonorització i control de la contaminació acústica o durada dels espectacles, així es consideri.

Aquesta ampliació podrà ser considerada, molt especialment, les vigílies dels dies grans de les festivitats de Sant Josep (Falles), Sant Joan i La Magdalena atesa la transcendència sociocultural d’aquestes celebracions. En aquest sentit, les organitzacions i entitats interessades podran sol·licitar l’ampliació horària per a aquests dies sent facultat de l’Ajuntament la concessió.

L’horari dels establiments que s’ubiquin en domini públic maritimoterrestre, inclòs el situat a zona portuària, les activitats del qual siguin les hostaleres i de restauració, podran tenir un horari d’obertura i tancament fixat entre les 10.00 i les 03.00 hores, sempre i quan l’Ajuntament així ho consideri mitjançant una declaració expressa. Aquesta resolució haurà de ser comunicada a la conselleria.

L’horari de celebració de bous al carrer serà el que determini la resolució de l’autorització.

Horaris d’obertura i tancament dels establiments

Els horaris segons tipus d’espectacles i establiments són els següents:

– Obertura: 10.00 hores i tancament després de l’acabament de la darrera sessió, que com a màxim començarà a les 01.05 hores: espectacles cinematogràfics, teatres, amfiteatres, auditoris, sales multifuncionals, espectacles circenses, sales d’arts escèniques, sales de concerts.
– Obertura 12.00 hores i tancament 03.30 hores: cafès-teatre, cafès-concert, cafès-cantant, pubs i karaokes, establiments d’exhibicions de contingut eròtic.
– Obertura 08.00 hores i tancament 01.00 hores: Salons recreatius de màquines tipus A
– Obertura 09.00 hores i tancament 01.00 hores: espectacles taurins, sales de conferència, museus i sales d’exposicions, temptadors, pistes de patinatge, parcs d’atraccions, parcs temàtics, establiments de joc d’estratègies amb armes simulades, escapaments roms, sales socioculturals.
– Obertura 09.00 hores i tancament 24.00 hores: parcs aquàtics, ludoteques
– Obertura 10.00 hores i tancament 24.00 hores: escoles taurines, salons ciber i semblants.
– Obertura 10.00 hores i tancament 01.00 hores: activitats recreatives (boleres i billars)
– Obertura 06.30 hores i tancament 01.00 hores: pavellons esportius, camps esportius i estadis, piscines esportives, piscines d’esbarjo o polivalents. Com a excepció a aquest horari general, els gimnasos oberts a la pública concurrència, quan resulti acreditada la deguda insonorització del local d’acord amb la normativa sectorial en vigor, podran obrir a les 06.00 hores.
– Obertura 17.00 hores i tancament 07.30 hores: sales de festa, discoteques i sales de ball.
– Obertura 06.00 hores i tancament 01.30 hores: ciber cafè, restaurants, cafè, bar, cafeteries
– Obertura 08.00 hores i tancament 03.00 hores: restaurants, cafès, bar i cafeteries que es poguessin ubicar en establiments considerats com a botigues de conveniència d’acord amb la regulació actualment vigent
– Obertura 10:00 hores i tancament a les 03:30 hores: salons de banquets.
– Obertura 09.00 hores i tancament: 22.00 hores: zoològics, aquaris, safari-park
– Obertura 09.00

hores i tancament 02.30 hores: sales polivalents
– Obertura 12.00 hores i tancament 02.30 hores: saló-lounge.

Els espectacles, establiments públics i activitats recreatives i socioculturals, inclosos a l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre, podran prolongar l’horari de tancament en seixanta minuts en les dates següents:

– Dia 5 de gener, Nit de Reis.
– Dia 8 d’octubre, vespra del Dia de la Comunitat Valenciana, 9 d’octubre.
– Dia 24 de desembre, Nit de Nadal.
– Dia 31 d’octubre, vespra del dia 1 de novembre.

Els salons de joc, dedicats específicament a lexplotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi, tindran un horari comprès entre les 10.00 i les 03.00 hores del dia següent. Això no obstant, els divendres, dissabtes, diumenges, festius i vespres de festius, així com durant els mesos de juliol, agost i setembre, l’horari de tancament es pot ampliar fins a les 04.00 hores.

L’ordre també regula altres qüestions com l’antelació amb què els establiments hauran d’estar oberts abans que comencin els espectacles públics.

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

noticiesdigitals

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d