Hisenda recomana utilitzar els preus de referència de la Base de Dades de l’IVE a les obres de la Generalitat i el seu sector públic

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV) publica avui la recomanació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic sobre la utilització dels preus de referència de la base de dades de la construcció de la fundació Institut Valencià d’Edificació (IVE) a la redacció de projectes dobra i per establir el pressupost base de licitació dobres de la Generalitat i les entitats del sector públic.

Així mateix, aconsella que als plecs de clàusules administratives que regeixin la contractació de les obres, així com als contractes de serveis de redacció de projectes d’obres en què és aplicable la base de dades, consti que s’ha tingut com a referència els preus publicats per l’IVE.

Amb aquesta instrucció, es pretén oferir als òrgans de contractació un criteri perquè els pressupostos base de licitació siguin els més adequats als preus de mercat, tal com estableix la Llei de contractes del sector públic.

El sotssecretari d’Hisenda, Daniel González Serisola, ha indicat que l’objectiu que es persegueix amb aquesta mesura “és promoure la coordinació de la contractació pública i establir un criteri homogeni, així com que el conjunt de les obres de la Generalitat operi amb costos similars per a una mateixa unitat d’obra. Així, s’aconsegueix evitar disparitat de preus per discrepàncies en els criteris de valoració. A més, considerem que els preus de referència que estableix l’IVE són els més adequats a la realitat actual”.

“La base de dades de l’IVE servirà de referent en la relació entre els diferents agents que intervenen en l’execució i la gestió de les obres davant de possibles incidències o modificacions que es puguin produir”, ha assenyalat el responsable de la coordinació de la contractació pública, qui ha afegit que la licitació ha de ser una oportunitat de selecció dels projectes més solvents i lelecció dun preu adequat ajuda a comptar amb operadors competitius i desenvolupar les obres atenent a criteris socials ètics i ambientals”.

La base de dades està actualitzada a preus del 2022 a Edificació ia partir d’ara s’actualitzarà de manera trimestral en lloc d’anualment davant la fluctuació de preus.

A més, aporta una sistematització per a la descripció de les unitats d’obra d’acord amb les normes i les especificacions tècniques de les diferents administracions i, en concret, per a la determinació del seu cost.

L’IVE és una fundació d’interès públic, constituïda el 1986, promoguda per la Vicepresidència Segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. La Junta de Patrons aglutina el col·lectiu de professionals implicat en el procés edificatori i urbanístic: lAdministració, col·legis professionals, associacions de fabricants, promotors i promotores, constructors i constructores, usuaris i usuàries, així com centres docents i tecnològics.

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: