El projecte ETHNA System liderat per l’UJI recull bones pràctiques de governança per a assolir una investigació i innovació més responsables

Els socis del projecte H2020 de la Unió Europea ETHNA System han realitzat una revisió bibliogràfica i una descripció de l’estat de la qüestió recopilant exemples de bona governança de la investigació i la innovació (I+I) en centres d’educació superior, centres d’investigació i entitats que financen investigació. «Els resultats constitueixen una base essencial per a progressar en el nostre objectiu de desenvolupar una estructura de governança que es caracteritze per la transparència, la participació i la corresponsabilitat», va afirmar Elsa González Esteban, coordinadora del projecte i professora del Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI).

L’«Informe sobre l’estat de la qüestió i bones pràctiques», de 82 pàgines, és la primera publicació del consorci del projecte, en el qual col·laboren deu socis de vuit països. Els investigadors de la institució sòcia d’ETHNA System, la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), en són els principals autors, amb la cooperació de l’UJI i la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT).

L’informe aporta una visió general de la teoria i les pràctiques de governança en el sector de la I+I, que estan relacionades amb el concepte de la investigació i innovació responsables (RRI per les seues sigles en anglès). L’informe es basa en l’anàlisi d’una revisió de la literatura en matèria de RRI, centrant-se en especial en la governança dels processos d’investigació i innovació, un esquema de les pràctiques de bona governança en la investigació i la innovació relacionades amb la RRI a Europa, i entrevistes amb 22 experts europeus en governança de la I+I en assumptes relacionats amb la RRI. L’objectiu de l’informe ha sigut plantejar algunes de les opcions de governança -o blocs de construcció- disponibles en la construcció del sistema ETHNA, tant des del punt de vista conceptual com pràctic.

La selecció d’exemples de pràctiques de governança en el sector de la I+I relacionades amb la RRI s’ha orientat d’acord amb la concepció d’Arie Rip de facto governance. Aquesta defensa que la governança està constituïda en gran manera «per accions, estratègies i interaccions ascendents… (que) sumen als resultats a nivell col·lectiu que funcionen com a acords de governança». Partint d’aquesta perspectiva, el consorci va identificar una àmplia varietat de pràctiques de governança.

En aplicar el marc de governança del projecte finançat per la Comissió Europea, Res-A-Gora, els autors van organitzar els casos identificats en funció dels tres punts de governança: garantir la qualitat de la interacció, posicionament i orquestració, i desenvolupament d’entorns de suport.

Cada punt de governança es divideix en tres parts, a les quals es fa referència en l’informe com a mòduls de governança. El concepte de mòduls de governança es va triar per a emfatitzar la idea que els punts de governança poden interpretar-se com si foren blocs de construcció, entre els quals es pot triar en construir el sistema de governança d’ETHNA. Els casos inclosos en cada mòdul pretenen servir d’inspiració a l’hora de reflexionar sobre com podria adaptar-se un mòdul a un context institucional en concret.

L’informe no indica quins casos, entre els seleccionats, poden considerar-se pràctiques de bona governança pel que fa a la construcció d’ETHNA System. No obstant això, els autors suggereixen que la selecció de les pràctiques més importants podria guiar-se pels criteris generals de qualitat de la bona governança en el sector de la I+I que sustenten el projecte ETHNA System, que són els d’ètica i eficàcia.

Basant-se en la teoria de l’acció comunicativa de Habermas, un sistema de governança ètica es defineix ací com aquell que fomenta i afavoreix, d’una banda, la inclusió d’aquells als qui afecta de manera immediata (és a dir, els actors de la I+I) en els processos de justificació discursiva de la manera en què s’organitza el sistema de governança i, d’altra banda, la inclusió dels stakeholders (ciutadans, usuaris finals, organitzacions no governamentals, representants d’empreses, formuladors de polítiques) en els processos d’anàlisi crítica i justificació discursiva dels possibles escenaris i els impactes en potència generats pels processos d’investigació i innovació.

A més del seu caràcter ètic, el projecte ETHNA System sosté que perquè una estructura de governança de la I+I siga bona ha de ser també eficaç. Segons la teoria de la governança de la innovació pública, una estructura de governança eficaç en aquest context fa referència a una estructura que acomoda i facilita la forma que solen adoptar les activitats d’I+I, en concret, la forma de xarxes complexes, variades i dinàmiques.

L’informe està inclòs en el Paquet de Treball 2 del projecte. La determinació de les necessitats, la planificació i la implementació del sistema ETHNA de governança són les següents tasques que s’executaran els pròxims dos anys.

Sobre ETHNA

El projecte de la UE ETHNA System té com a objectiu desenvolupar i implementar un sistema de governança ètica per a l’ús de la investigació i innovació responsables (RRI) en centres d’educació superior, centres d’investigació i entitats que financen investigació. El sistema està compost per una oficina d’ETHNA i per quatre eines i metodologies de treball en matèria de RRI: codi ètic, comité d’ètica, línia d’atenció ètica i indicadors de procés amb els quals informar.

El sistema ETHNA, que s’implantarà en sis institucions diferents, en sis països, proposarà intervencions institucionals per a abordar el repte ètic al qual s’enfronten aquests centres d’educació superior, centres d’investigació i entitats que financen investigació durant les seues activitats d’investigació i innovació. El propòsit és desenvolupar una estructura de governança que siga sostenible al llarg del temps i que puga transferir-se a altres centres, fomentant així una investigació i innovació més responsable basada en el compromís amb els ciutadans i la societat.

En aquest projecte, finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea i liderat per la Universitat Jaume I (Espanya), col·laboren deu socis de buit països. El període d’execució és de tres anys, des de gener de 2020 fins a desembre de 2022.

Descarregar l’informe:

Click to access ethna_report_state-of-the-art.pdf

Més informació: https://ethnasystem.eu

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: