El Consell aprova l‟avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana i Foment de l‟Associacionisme de la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprovat l‟avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana i Foment de l‟Associacionisme de la Comunitat Valenciana.

La futura llei de participació i foment de l’associacionisme introdueix novetats importants entre les quals cal destacar que desapareix el límit d’edat per participar en els assumptes públics, cosa que garanteix el dret que tots els col·lectius hi participin, especialment els nens i nenes.

També s’amplia al conjunt de la ciutadania la possibilitat de participar en l’elaboració de normes i plans de la Generalitat abans limitat a les persones o col·lectius afectats directament.

El portal de participació ciutadana ‘GVA Participa’ es consolida com a eina tecnològica de participació de la ciutadania. En aquest sentit, serà el canal per presentar iniciatives ciutadanes, participar en l’elaboració normativa i els pressupostos participatius. En aquest sentit, s‟estableix l‟elaboració dels pressupostos participatius de la Generalitat cada dos anys amb caràcter vinculant.

Es planteja un Consell de Participació Ciutadana, amb noves funcions i coordinació dels consells comarcals de ciutadania activa, òrgans nous destructura comarcal, formats pel teixit associatiu i la ciutadania de cada comarca que funcionaran com a extensions territorials del Consell de Participació Ciutadana.

D’altra banda, la iniciativa ciutadana en matèries no de llei requerirà 5.000 suports en un període de 5 mesos. Es farà a través del portal de participació de la Generalitat ‘GVA Participa’ i obligarà el departament competent a emetre un informe de devolució en un període màxim de 3 mesos.

A l’àmbit formatiu se subratlla la importància dels programes de formació, mesures de sensibilització i difusió, programes educatius de participació i la Xarxa de Governança Participativa Municipal, especialment a través d’accions de participació en la infància, adolescència i joventut. També es fomenta la innovació i la investigació amb les universitats públiques valencianes i la implantació de laboratoris ciutadans innovadors.

Quant a la participació de les persones valencianes a l’exterior, es crea un nou Consell de Persones Valencianes a l’Exterior on, a més dels CEVEX, es podrà incorporar la ciutadania activa i vinculada a les polítiques de retorn.

En aquest sentit, es preveuen mesures per facilitar el retorn a la Comunitat Valenciana de les persones que volen tornar, especialment de la joventut desplaçada. També es contempla la creació del Registre de Persones Valencianes a l’Exterior a ‘GVA Participa’.

Es regula la participació ciutadana en l’avaluació de les polítiques i els serveis públics mitjançant auditories ciutadanes integrades per la ciutadania interessada mitjançant sorteig i membres del Consell de Participació Ciutadana.

A la Generalitat es constituiran òrgans de participació sectorials en totes les àrees competència de la Generalitat. La representació de la ciutadania no serà inferior al 60% de la composició total de lòrgan, amb equilibri dhomes i dones i la participació de persones joves. Es crearà un registre electrònic dòrgans i una guia dutilitat pràctica per a la ciutadania.

Alhora, es crea la Xarxa de Governança Participativa de la Comunitat Valenciana com a espai de col·laboració i cooperació entre la Generalitat i els ens locals.

La Generalitat elaborarà, conjuntament amb el Consell de Participació, un pla de participació cada tres anys.

Quant al foment de l’associacionisme, la futura llei reconeix el paper primordial de les entitats ciutadanes en la pertinència i l’eficàcia de les polítiques públiques a la Comunitat Valenciana, així com la imprescindible col·laboració amb les administracions públiques.

Participació universal i inclusiva

El text normatiu té una sèrie de línies dactuació com són promoure i impulsar la participació de la ciutadania valenciana com a subjecte de decisió i participació; possibilitar i fomentar l‟eficàcia de l‟acció política i administrativa a través de la construcció col·lectiva; promoure i fer accessible la participació de tots els sectors de la població valenciana a l’esfera pública; a més d´impulsar el desenvolupament d´una cultura participativa i deliberativa de la societat civil.

Alhora, pretén acostar l’acció de govern de les entitats públiques a la ciutadania i establir mecanismes de participació ciutadana; reforçar els mecanismes de rendició de comptes de l’acció de govern i el control per part de la ciutadania; enfortir la vertebració de la societat civil per mitjà de la promoció i el foment de l’associacionisme; i afavorir la cooperació i la col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i la local quant a la gestió i el foment de la participació ciutadana i l’associacionisme.

Per això, l’avantprojecte de llei articula entorn dels principis generals següents: governança democràtica, participació universal i inclusiva, vertebració social i cultura participativa, educació en la participació, rendició de comptes, claredat i proximitat comunicativa, transparència, accessibilitat i neutralitat tecnològica , vertebració territorial, igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb diversitat funcional als processos de participació ciutadana.

Procés participatiu en la seva elaboració

L’avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionisme de la Comunitat Valenciana ha comptat amb un ampli procés participatiu en la seua elaboració, on s’han generat espais de reflexió conjunta sobre problemes i necessitats detectades per generar propostes des de tots els àmbits de la societat civil .

Un procés que es va articular bàsicament al voltant de dues eines. D’una banda, l’obertura d’un període de debat al portal de participació, durant el qual, al llarg de tres mesos, es va fomentar la participació de la ciutadania mitjançant un qüestionari sobre els eixos de la futura norma i de la presentació lliure de propostes i opinions generals.

D’altra banda, es va realitzar un procés de dinamització a través de grups de treball semipresencials repartits pel territori de la Comunitat Valenciana, on les persones participants realitzaven una anàlisi prèvia d’aquelles necessitats que havien de ser cobertes per la futura normativa per posteriorment generar propostes que donessin resposta.

El resultat d’aquest procés de participació ha estat retornat a la ciutadania a través del portal de participació i ha contribuït notablement a establir el nou marc regulador de la participació ciutadana i el foment de l’associacionisme a la Comunitat Valenciana.

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: