Convocatoria de la junta general ordinaria d’accionistes del ValenciaCF

Informació i Foto: http://www.valenciacf.com

El Consell d’Administració del VALÈNCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D. (La “Societat”) ha acordat convocar la Junta General Ordinària d’Accionistes que se celebrarà a la ciutat de València, a la Fira de València, Centre d’Esdeveniments, situat en Avinguda de les Fires, número 1, el dia 10 de novembre de 2017, a les 15:00 hores en primera convocatòria, i el 11 de novembre, a la mateixa hora, en segona convocatòria, per a deliberar i decidir sobre els assumptes compresos en el següent:

Ordre del Dia

Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de fluxos d’efectiu), així com l’Informe de Gestió de la Societat i del grup consolidat, corresponents a l’exercici 2016/2017, així com la gestió del Consell d’Administració durant aquest període i proposta d’aplicació de resultats de l’exercici.
Reducció del nombre de consellers de deu a nou. Reelecció dels nou membres del Consell d’Administració de la Societat.
Reelecció d’Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l’exercici 2017/2018.
Creació de la pàgina web corporativa i consegüent modificació dels articles 4 i 10 dels Estatuts Socials de la Societat.
D’acord amb el que disposen els articles 272 i 287 de la Llei de societats de capital, es posa en coneixement dels senyors accionistes que, a partir del moment de publicació de la convocatòria, podran examinar en el domicili social de la Societat situat en València, Plaça València Club de Futbol, ​​número 2, així com sol·licitar el lliurament de forma immediata o l’enviament gratuït, dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, incloent els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió de la Societat i del grup consolidat corresponents a l’exercici 2016/2017, juntament amb els respectius informes de l’auditor de comptes, així com el text íntegre i l’informe del Consell d’Administració de la Societat sobre les modificacions estatutàries proposades.

Finalment, de conformitat amb el que estableix l’article 203 de la Llei de societats de capital, es posa en coneixement dels senyors accionistes que el Consell d’Administració ha acordat requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de l’esmentada Junta General.

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: