Barceló anuncia noves mesures i incentius per combatre la manca de professionals en places de difícil cobertura

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha presentat un projecte de decret per regular l’ocupació de llocs de difícil cobertura a la sanitat pública valenciana, durant la seua compareixença a la Comissió de Sanitat i Consum de les Corts per informar del Marc Estratègic dAtenció Primària i Comunitària 2022/2023.

En virtut de la nova norma, cobrir una plaça de difícil cobertura comportarà una sèrie d’incentius: Reducció del temps de permanència necessari a cada grau per a la progressió en la carrera professional; avantatges de puntuació en els processos de selecció i provisió; augment dels punts per assolir objectius en la productivitat variable i prioritat en la participació dactivitats formatives i de recerca.

A més, el decret introduirà també el model d’“aliança estratègica”. “Aquesta fórmula es resumeix en un concepte molt senzill: en lloc que sigui el pacient el que es desplaci al lloc on hi ha els recursos assistencials, seran els recursos els que es desplaçaran on siguin necessaris. D’aquesta manera, impulsarem la col·laboració dels professionals entre departaments o entre centres de salut, i facilitarem la cobertura de les necessitats assistencials en àrees o especialitats amb manca de professionals, tant a Atenció Primària com hospitalària”, en paraules de la consellera.

Aquestes mesures contingudes al projecte de decret vénen a reforçar el nou model d’Atenció Primària i Comunitària definit per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per als exercicis 2022 i 2023 i que se substància en més personal, més recursos, més tecnologia i un nou model organitzatiu i assistencial.

La nova estructura, un cop s’implementin totes les mesures, convertirà l’Atenció Primària i Comunitària de la Comunitat Valenciana al pilar fonamental d’un sistema sanitari caracteritzat per una atenció propera i de qualitat, que respongui al repte de l’envelliment poblacional i la cronicitat, i potenciï les noves tecnologies i la medicina preventiva.

De fet, el nou Marc Estratègic s’estructura en cinc línies: l’atenció primària i comunitària com a eix principal del sistema de salut; una atenció centrada en les persones; l’enfortiment de l’Atenció Primària i Comunitària; la potenciació de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació; i un darrer apartat relatiu a docència, investigació i innovació. Aquestes cinc línies s’articulen en 23 objectius i 100 accions específiques.

Millores a les ràtios en infermeria, medicina i pediatria

Dins aquest nou Marc Estratègic, Barceló ha traslladat a les Corts que es destinaran més de 326 milions d’euros per incrementar els recursos humans i materials entre aquest any i el proper. Les anualitats següents continuaran destinant-se recursos fins a assolir, el 2025, el 25% del pressupost sanitari.

En concret, la plantilla estructural de Primària s’ampliarà en 1.600 noves places que estaran creades a finals d’abril i permetran assolir ràtios en infermeria, medicina general i pediatria per sota de les recomanades.

Pel que fa als recursos materials, la inversió en tecnologia i infraestructures del 2022 i del 2023 arribarà als 188 milions d’euros. D’aquests, 76 milions seran per a la construcció de nous centres de salut; 53,5 per a equipaments i 8 per a millores als sistemes d’informació.

Ampliació de serveis als centres

A més, el nou model assistencial s’ajustarà a les necessitats del pacient i l’atenció podrà ser presencial, domiciliària, telefònica o vídeoconferència.

Les millores, ha indicat Barceló, “permetran als treballadors sanitaris centrar-se en l’aspecte clínic i la promoció de la salut, millorar la capacitat resolutiva dels centres i donar una resposta integral a les necessitats de salut de les persones, famílies i comunitat. Potenciant, a més, l?acció preventiva”.

Per aconseguir aquests objectius, està previst ampliar la cartera de serveis per dotar tots els centres de salut de l’equipament necessari per fer ecografies, retinografies, infiltracions i cirurgia menor, així com activar derivacions preferents en traumatologia i cardiovascular.

A més, s’homogeneïtzaran els horaris dels punts d’atenció continuada (PAC i PAS) a tota la Comunitat Valenciana, i es reforçarà la tasca d’Infermeria.

Responsables mèdic/a, d’infermeria i d’administració

Al vessant organitzatiu, per poder gestionar de manera més àgil i guanyar en eficiència, els centres d’Atenció Primària tindran tres coordinacions diferenciades: mèdica; d’infermeria i administració/admissió.

El marc estratègic per implantar aquesta nova Atenció Primària i Comunitària s’està desenvolupant de manera coordinada al si del Sistema Nacional de Salut, juntament amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes.

Dins d’aquest enfocament conjunt, el marc s’ha de concretar en un pla d’acció que la Comunitat Valenciana, com la resta d’autonomies, presentarà ben aviat al Ministeri de Sanitat i que permetrà cofinançar moltes de les iniciatives.

Concretament, el Ministeri de Sanitat planteja tres grans línies a què es poden acollir les comunitats autònomes: 69,3 milions d’euros per a accions incloses a l’estratègia de salut digital per a Atenció Primària; 44 milions d’euros per a l’ampliació progressiva de la cartera comuna de serveis de salut bucodental i 172,4 milions d’euros per, entre d’altres, procediments diagnòstics i l’equipament necessari, optimització de processos administratius o intercanvi d’informació i interoperabilitat entre comunitats autònomes .

Informació i Foto: Generalitat Valenciana

noticiesdigitals

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: