Aprovats tots els punts de l’ordre del dia de la Junta General Ordinària d’Accionistes del València CF S.A.D.

El Consell d’Administració del VALÈNCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D. ha celebrat aquest divendres 7 de desembre de 2018 l’Junta General Ordinària d’Accionistes a la ciutat de València, a la Fira de València, per deliberar i, després dels resultats de la mateixa, ha aprovat els assumptes compresos en l’ordre del dia:

    Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni net i l’Estat de fluxos d’efectiu), així com l’Informe de Gestió de la Societat i del grup consolidat, corresponents a l’exercici 2017/2018, així com la gestió del Consell d’Administració durant aquest període i proposta d’aplicació de resultats de l’exercici.
    Reducció del nombre de consellers de nou a vuit. Reelecció dels vuit membres del Consell d’Administració de la Societat.
    Reelecció d’Ernst & Young, S.L. com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l’exercici 2018/2019.
    Reduccions del capital social dirigides a adequar l’estructura de patrimoni net de la Societat, i consegüent modificació de l’article 5 dels Estatuts Socials de la Societat.

    A) Compensació de resultats negatius d’exercicis anteriors amb càrrec a les reserves disponibles de la Societat.
    B) Reducció del capital social a 41.239.910,16 euros per a la compensació de pèrdues, i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials.
    C) Reducció del capital social a 24.110.593,20 euros per dotar reserves, i consegüent modificació estatutària de l’article 5 dels Estatuts Socials.
    D) Delegació de facultats.

Informació i Foto: ValenciaCF

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: